Raginkite teisingumą nužudytam Pietermaricburgo verslininkui

Pietermaritzburg businessman Gary Moodley was shot dead on Monday morning.
Pietermaricburgo verslininkas Gary Moodley buvo nušautas pirmadienio rytą.

Pietermaricburgo verslininkas Gary Moodley buvo nušautas pirmadienio rytą.

Pirmadienį netoli Invesco centro nušauto Pietermaricburgo verslininko šeima nori, kad būtų įvykdytas teisingumas.

Gary Moodley brolis Rajenas Manickumas ketvirtadienį pareiškė, kad nepaliks nė vieno akmens, kad būtų suimti asmenys, atsakingi už Moodley nužudymą.

Pasakojo šaltinis Liudininkas kad prieš įvykstant žmogžudystei Mūdlis buvo naktiniame klube „Cubaña“. Liudytojas, taip pat buvęs klube, pasakojo, kad po to, kai Moodley paliko įstaigą, prie išėjimo iš centro vartų jis susikivirčijo su maždaug keturiais vyrais.

Prenumeruokite „News24“ tik už 75 RUB per mėnesį ir perskaitykite visą mūsų tiriamąją ir išsamią žurnalistiką. Galite bet kada atšaukti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.